ჭადრაკის დაფა შექმნილია მხოლოდ CSS კოდით და სტანდარტული HTML <Table> ტაგის პარამეტრების გამოყენებით.

               
               
               
               

CSS კოდი


table {
font-size: 3em;
color: #333;
border:3px solid #666;
width: 584px;
height: 580px;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 10px 2px rgba(50, 50, 50, 0.4);
-moz-box-shadow: 0px 0px 10px 2px rgba(50, 50, 50, 0.4);
box-shadow: 0px 0px 10px 2px rgba(50, 50, 50, 0.4);
margin: 20px;
}

td {
background:#FFE7AA;
height:70px;
width:70px;
text-align:center;
}

tr:nth-child(odd) td:nth-child(even),
tr:nth-child(even) td:nth-child(odd) {
background:#D4B66A;
}

HTML კოდი


<table>
<tr>
<td>&#9820;</td>
<td>&#9822;</td>
<td>&#9821;</td>
<td>&#9819;</td>
<td>&#9818;</td>
<td>&#9821;</td>
<td>&#9822;</td>
<td>&#9820;</td>
</tr>
<tr>
<td>&#9823;</td>
<td>&#9823;</td>
<td>&#9823;</td>
<td>&#9823;</td>
<td>&#9823;</td>
<td>&#9823;</td>
<td>&#9823;</td>
<td>&#9823;</td>
</tr>
<tr>
<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#9817;</td>
<td>&#9817;</td>
<td>&#9817;</td>
<td>&#9817;</td>
<td>&#9817;</td>
<td>&#9817;</td>
<td>&#9817;</td>
<td>&#9817;</td>
</tr>
<tr>
<td>&#9814;</td>
<td>&#9816;</td>
<td>&#9815;</td>
<td>&#9813;</td>
<td>&#9812;</td>
<td>&#9815;</td>
<td>&#9816;</td>
<td>&#9814;</td>
</tr>
</table>