ექვსკუთხა (Hexagon) ფორმის ფოტო შექმნილია მხოლოდ CSS ის პარამეტრების გამოყენებით.

 
 
 

CSS კოდი


.hexagon {
position: relative;
width: 300px;
height: 173.21px;
margin: 86.60px 0;
background-image: url(აბსოლუტური URL);
background-size: auto 334.8632px;
background-position: center;
box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.6);
border-left: solid 5px #e4e4e4;
border-right: solid 5px #e4e4e4;
}

.hexTop,
.hexBottom {
position: absolute;
z-index: 1;
width: 212.13px;
height: 212.13px;
overflow: hidden;
-webkit-transform: scaleY(0.5774) rotate(-45deg);
-ms-transform: scaleY(0.5774) rotate(-45deg);
transform: scaleY(0.5774) rotate(-45deg);
background: inherit;
left: 38.93px;
box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.6);
}

/*counter transform the bg image on the caps*/
.hexTop:after,
.hexBottom:after {
content: "";
position: absolute;
width: 290.0000px;
height: 167.4315780649915px;
-webkit-transform: rotate(45deg) scaleY(1.7321) translateY(-83.7158px);
-ms-transform: rotate(45deg) scaleY(1.7321) translateY(-83.7158px);
transform: rotate(45deg) scaleY(1.7321) translateY(-83.7158px);
-webkit-transform-origin: 0 0;
-ms-transform-origin: 0 0;
transform-origin: 0 0;
background: inherit;
}

.hexTop {
top: -106.0660px;
border-top: solid 7.0711px #e4e4e4;
border-right: solid 7.0711px #e4e4e4;
}

.hexTop:after {
background-position: center top;
}

.hexBottom {
bottom: -106.0660px;
border-bottom: solid 7.0711px #e4e4e4;
border-left: solid 7.0711px #e4e4e4;
}

.hexBottom:after {
background-position: center bottom;
}

.hexagon:after {
content: "";
position: absolute;
top: 2.8868px;
left: 0;
width: 290.0000px;
height: 167.4316px;
z-index: 2;
background: inherit;
}

HTML კოდი


<div class="hexagon">
<div class="hexTop">&nbsp;</div>
<div class="hexBottom">&nbsp;</div>