საიტის ანალიზი

web-GT Studio

თუ თქვენ გაინტერესებთ შეამოწმოთ, რამდენად კონკურენტუნარიანია თქვენი საიტი სხვა ანალოგიური თემატიკის საიტებთან შედარებით და რამდენად მომგებიანია მისი არსებობა ეკონომიური თვალსაზრისით, მაშინ დგება საიტის მარკეტინგული ანალიზის ჩატარების აუცილებლობა.

საიტის ანალიზი (მის ტიპის და მოცულობის შესაბამისად) შესრულებისთვის მოითხოვს 7-14 სამუშაო დღეს და დამკვეთს წარედგინება დეტალური ანგარიში, სადაც გაანალიზირებულია საიტის ძირითადი მახასიათებლები, შეფასებულია საიტის მიმდინარე (არსებული) ეფექტურობა და შემოთავაზებულია კონვერსიის გასაზრდელად მიმართული მაკორექტირებელი ღონისძიებები.

საიტის ანალიზის ანგარიში შეიცავს:

 

  • საიტის გვერდების მონახულების ანალიზს. განისაზღვრება არსებული მონახულების რაოდენობის (ტრეფიკის) მიზეზები
  • განიხილება საიტზე შესვლის წერტილები და შემდგომი მოძრაობა. დგინდება მიზნობრივი კლიენტის მახასიათებელი მარშრუტი. მისი დომინირებულ მარშრუტთან შედარებით დგინდება საიტის მიზნობრივ გვერდეზე ნავიგაციისა და შიგთავსის მაკორექტირებელი წინადადებები
  • განიხილება გარე ბმულები, რომლებიდანაც უფრო ხშირად შემოდიან ვიზიტორები. საერთო მასიდან გამოიყოფა მიზნობრივი კლიენტები და განისაზღვრება ინტერესთა ერთობლიობა და "შემომყვანი" საიტების თემატიკა
  • განისაზღვრება არაპოპულარული (დამაფრთხობელი) ინფორმაციის შემცველი გვერდები.
  • განისაზღვრება ყველაზე ეფექტური საკვანძო სიტყვების ნაკრები, რომელთაც შემოყავთ კლიენტი. ფასდება ინტერნეტ მარკეტინგზე გაწეული ინვესტიცია.
  • განისაზღვრება დაბალი კონვერსიის (ვიზიტორ/კლიენტის შეფარდების) მიზეზები.

 

ანალიზს თან ერთვის დაშვებული შეცდომების გამოსასწორებლად კონკრეტული ღონისძიებების გეგმა, რომელიც ხელს შეუწყობს საიტის კომერციალიზაციას და მფლობელის შემოსავლის ზრდას.

აღსანიშნავია, რომ საიტის აუდიტი უბრალოდ აუცილებელია, რადგან ის წარმოადგენს საიტის პოპულარიზაციის განუყოფელ ნაწილს. აუდიტი მიზნად არ ისახავს  ხარჯების კონტროლს აუდიტის მიზანია საიტის პოპულარიზაციის მოსალოდნელი შედეგების შედარება ფაქტიურთან და საიტის პოპულარიზაციის პოლიტიკის კორექტირება საჭიროებისამებრ.

საიტის აუდიტი ესაა თქვენი შანსი გაიგოთ რამდენად ეფექტურად მუშაობს თქვენი ფული. მხოლოდ ხარისხიანი საიტის აუდიტის შედეგად შეგვიძლია შემოგთავაზოთ მისი ოპტიმიზაციის, პოპულარიზაციისა და მხარდაჭერის ვარიანტები.

შეთავაზებები:

საიტის სტრუქტურები

ონლაინ მაღაზია 1800 ლარიდან
პროდუქციის კატალოგი 1100 ლარიდან
სიახლეების პორტალი 1300 ლარიდან
პერსონალური ვებ-გვერდი 400 ლარიდან
SEO (საძიებო ოპტიმიზაცია) 120 ლარიდან
საიტის ადმინისტრირება თვეში 40 ლარიდან


გრაფიკული მომსახურება

ლოგოები 80 ლარიდან
კორპორაციული სტილი 400 ლარიდან
ბანერები 60 ლარიდან

blue-guaranteeვებ-დიზაინ სტუდია "GT Studio" გთავაზობთ თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის წარმატებულად მართვა პოპულარიზაციისათვის ინტერნეტთან დაკავშირებული საქმიანობის სრულ სპექტრს. პროფესიონალური კონსულტაციები, საიტის შექმნა, საიტების აუდიტი, და მზა საიტებისა და სარეკლამო მასალების დახვეწა, საიტების ოპტიმიზაციის სერვისი, საიტების პოპულარიზაცია, რეკლამირება და საძიებო სისტემებში წამოწევა, საიტების პოპულარიზაციის მონიტორინგი, საბანერო რეკლამა, ინტერნეტ რეკლამა - ესაა მოკლე ნუსხა იმ მომსახურებისა, რასაც გთავაზობთ ვებ დეველოპერული სტუდია "GT Studio" .

ავტორიზაცია

უკუკავშირი

დაინტერესდით?

დაგვირეკეთ                   მოგვწერეთ

+995 32 205 20 16

ან შეავსეთ ქვემოთმოყვანილი ფორმა და ჩვენ დაგირეკავთ.