ნებისმიერი პროფილის და სირთულის ვებ გვერდების დაპროექტება და დამზადება.

სავიზიტო-საინფორმაციო საიტი, ინტერნეტ მაღაზია, საიტი-კატალოგი, კორპორატიული საიტი,ვებ პორტალი და სხვ.

 

 • უნიკალური დიზაინი დამკვეთის მოთხოვნების და ახალი სერვისების შეთავაზების გათვალისწინებით.
 • ვებ–გვერდების დამზადება უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით.
 • საიტის პირველადი ოპტიმიზაცია და პოპულარიზაცია

ინტერნეტ მაღაზია და ელექტრონული კომერცია

 e-commerceელექტრონული კომერცია (ნივთის და/ან სერვისის ონლაინ რეალიზაცია ) ეკონომიურად ყველაზე ეფექტური გზაა ფართო აუდიტორიისათვის თქვენი პროდუქტის მისაწოდებლად და აბსოლიტურად აუცილებელია ყველა ბიზნესისათვის მუდმივად მზარდი ონლაინ ბაზარზე საკუთარი ადგილის დასაკავებლად.

ჩვენ გთავაზობთ უნიკალურ, ყველა საჭირო ფუნქციით აღჭურვილ შიგთავსის მართვის სისტემაზე აგებულ არასტანდარტულ ინტერნეტ მაღაზიას, რომელიც საშუალებას მოგცემთ მარტივად მართოთ მომხმარებლის დაშვება, შეკვეთის პროცესი და პროდუქტების ბაზა (საწყობი) განსაკუთრებული ტექნიკური ცოდნის გარეშე.

შესაძლო ფუნქციები და მახასიათებლები

თქვენი მოთხოვნის შესაბამისი ინდივიდუალური დიზაინი

Our graphic designer will work closely with you to design a website that will reflect and enhance your company image. You will receive mock-ups to review which can be changed and tweaked to suit your specific needs and vision for the site.

We will create up to 3 designs or revisions (mock-ups) based on the materials you supply and feedback you provide. We can provide further mockups if needed but we have found that due to our experience in website design, we usually are able to produce a design that exceeds your expectations within the first or second mockup.

We do not use templates or pre-built designs. Our graphic designers have many years of experience in designing websites for a variety of industries and know how to easily reflect your image in a beautiful, functional and user friendly website design.

მოხერხებული კონტენტის მართვის სისტემა (CMS) განუსაზღვრელი რაოდენობის გვერდების დამატების შესაძლებლობით (საშუალებას გაძლევთ თავად განაახლოთ და დაამატოთ ინფორმაცია/პროდუქტი)

Your website will include a full featured, easy to use content management system. This enables you to log into an ‘admin’ area from any computer connected to the internet and modify certain aspects of your website. The content manager will let you add and remove products & photos, links and process orders via a simple, intuitive menu system.

This gives you great power and flexibility, allowing you and your staff to update information on the website immediately without going through a website designer.

The content manager will also include a ‘page editor’ system allowing you to lay out pages in an interface very similar to Microsoft Word. The page editor includes the following features:

 • Microsoft Word compatible editor.
 • Spell Check (including customisable dictionary).
 • Upload / insert images, PDF files, videos, flash and documents.
 • Add, edit and remove an unlimited number of pages and subpages
 • re-arrange the order of pages shown on the menu and add pages an infinite number of levels deep.
 • Easy to use visual editor – what you see is what you get (WYSIWYG).
 • specify titles and Meta tags for each page you create which will help with your search engine optimisation and rankings.
 • Works on all modern browsers and computers (PC's, MAC, IPAD, etc.)

Check out the screenshots or watch the demo of the content management system by clicking on these icons in the top right of this page.

განუსაზღვრელი რაოდენობის პროდუქტის, ბრენდის, კატეგორიის და ქვეკატეგორიის მხარდაჭერა

The products area supports unlimited categories (and unlimited levels of subcategories), items and photos (only restricted by your hosting package disk space). Addition and editing of products is done via the content manager. When uploading a product photo a thumbnail is automatically generated.

You will be able to store multiple photos for each product if you wish.

You will also be able to store multiple options and prices for each product (such as sizes, colours, etc.)

You will be able to mark products as ‘on special’ and also easily hide them from public use (a good idea if a product is temporarily unavailable).

Products can also be assigned to more than one category at a time. This allows you to add a product and tick which category it belongs to without having to add the product to each category individually.

The products area of the content manager also has a ‘bulk update’ feature that allows you to see all your products on one screen and updated prices and options at the click of a button (saving a great deal of time and effort when needing to update prices).

We have spent many years developing ecommerce solutions and we can assure you that your site will be very easy to manage.

საყიდლების კალათის  (shopping cart) მოხერხებული სისტემა

A complete shopping cart system is integrated into the website.
When browsing through your site, visitors can add products / services to their shopping cart. At all times, they are guided towards making a purchase.

It is essential for a successful ecommerce site to have a very easy to use and intuitive shopping cart system so extensive research into marketing psychology, usability and years of experience has helped us create one of the world’s most efficient, user friendly and successful shopping cart systems.

პროდუქტის ძიება

A complete product search engine is incorporated into your website. The search box will be accessible from each and every page of the website and will enable visitors to search for products in your website.

We can also customise the search engine to enable people to search by brand, size, colour, style, etc. – whatever is relevant to your specific products.

გაყიდვებისა და ვიზიტორების ანალიზი

Your website will be integrated with Google Analytics reporting and ecommerce tracking.
This system gives you a wealth of information about your customers and their purchases. Some of the reports you have access to are:

 • How visitors found your website (email, search engines, links from other sites, etc.)
 • Which pages people are visiting on your website.
 • Most popular products and categories (this is great for identifying what people are looking for on your site).
 • Highest selling products, brands, categories, etc.
 • Total revenue earned over time.
 • And much more.

All of these reports can be generated over a date range of your choice.

შეკვეთის ავტომატური ტრეკინგი

The number one thing a new customer will be wondering once they make a purchase from your website is "How long will it take for me to receive my order and where is it?".

The MantisShop automated order tracking system lets customers log in at any time and view their orders and the status of them (if they are being processed, shipped, etc.). If you use a freight carrier that supports tracking numbers (such as Express Post, Couriers, UPS, etc.) then you can also store the tracking number on an order so customers can easily track their order delivery.

Customers also receive an automatic email to let them know when you have shipped their order. This all saves time and provides great customer service with no effort on your part.

ვალუტის გადამყვანი და საერთაშორისო შეკვეთების მხარდაჭერა

Why limit yourself to your own local area or country when there could be potential markets in other regions around the world?

An international currency converter is built in to your website. All prices are shown in Australian dollars (or your local currency if you are outside Australia). Visitors from other countries can click on the ‘global currency converter’ to convert prices into their own currency within seconds.

International customers will also be able to place orders which will expand your market globally.

Full customisation is available to restrict countries/regions if you wish.

მომხმარებელთა მონაცემთა ბაზა

Any great marketing consultant will tell you that your number one asset in your business is your customer database.
Statistics show that it is 3-5 times easier to sell to an existing customer than a new one therefore it only makes sense that you can easily access details on your customers to market to them and provide support to them.

The content manager will have an integrated customer database. This will keep track of customer contact details and purchase history.
You will be able to add, edit and remove customers from this database, make notes for each customer and also view details of previous orders.

When proceeding to the checkout, customers will have the option of entering all of their details or entering a username and password. If they enter their username and password, they will not have to enter their contact details, making it quicker for them to complete the transaction. The other benefit of this is that their purchase details will be stored in the customer database so you can keep track of what your return customers are purchasing and how much they are spending. Customers will also be able to look at their order history and track orders in progress.

Registered customers will also have the added benefit of being able to add products to their favourites list (which can then be purchased at a later date) and leaving product reviews (which are shown to help boost sales of products).

საწყობის კონტროლი და შეტყობინებები

Stock control allows you to have your website keep track of stock levels to ensure that they do not sell when out of stock. This is an option that can be switched on or off at any time depending on if you want stock control running or not.

If switched on then you will be able to specify the amount of stock you have for all products and also at what point to show products as 'low stock' and 'out of stock'.
Customers will be able to add out of stock items to their 'favourites' and when the item is put back in stock, they will receive an email to alert them that the product is now back in stock.
You will also be automatically emailed as soon as a product goes out of stock so you know immediately if you need to order more stock in or discontinue the product.

You can also at any time export all of your stock out to an excel spreadsheet as a report on your current stock levels.

გადახდის სხვადასხვა სისტემებთან თავსებადობა

When starting off in the world of ecommerce, one of the most important things you need to do when developing your website is to choose an appropriate payment gateway.

A payment gateway is the facility connected to your website that allows you to take credit cards as payment methods. Credit cards are a necessary payment option on successful ecommerce websites so you should never consider not having this facility on your website.

Some ecommerce websites may offer a downloadable form to print and send with credit card information or have a statement saying that the customer will be contacted for payment once the order has been placed. Although this can save money in the short term by not utilising a payment gateway, our research has found that this severely limits the number of customers who will place an order on your website.

Online customers want to know exactly what they are up for (including freight) and will want to pay and complete the order there and then. If you place hurdles to this (such as a downloadable order form or saying you will ring them for credit card details) you will usually find the customer will just go elsewhere.

Acceptance of credit cards, cheques, postal orders, fax and bank to bank transfers opens up the options for customers to purchase products and services.

We can enable some or all of these payment options for your customers to give your customers the flexibility to pay the way they want.

პრომო კოდები

When checking out, the customer will have the opportunity to enter a promotional code and the discount will be added to their shopping cart.
You will be able to add, edit and remove codes and offers via the content manager. Codes can either be a specified $ or % off the total order or certain products or categories only when applied.
Codes also have the option of being used multiple times or only once and can have an automatic expiration date of your choice.

This is a great way to run special discounts and promotions whenever you want which is a proven way of increasing sales.

ონლაინ ბლოგი/ ახალი ამბები/ სტატიები

Having a blog or news / articles section in your website can provide the following benefits:

 • Keeps your website up to date with fresh news and information.
 • Search engines such as Google love news/blog sections on websites that have new information added regularly and can really help boost your search engine exposure.
 • Adding news, articles or blogging can help boost your image as a leader and expert in your field and encourage existing and potential customers to keep returning for new information.

Your website will include this system to allow you to add, edit and delete news or articles whenever you want.

კონტაქტის ფორმა

By making it easy for your customers to contact you, you are showing that you provide great customer service and will help instil confidence in potential customers. This all results in a higher number of sales on your website.

The contact page of your site will feature the contact details of your choice (which you can update at any time via the content manager) and an enquiries form that customers can fill out which will be emailed to you. This form features spam resistant technology to ensure it is not used by hackers to send spam.

We can also put an interactive Google location map on this page if you wish for customers to be able to easily find your location.

პროდუქტის მიმოხილვა

Registered customers will be able to add reviews and a 0-5 star rating for any products. These reviews and ratings will appear on the product description screen.

When a customer makes a review, it will be in 'pending' status waiting for your approval before it will show on the website. You will be able to manage product reviews (editing, removing and approving) via the content management system at any time.

იმეილ მარკეტინგი

Our RSMail based mailing system is the easiest yet most feature rich email solution. You can quickly and easily create and send attractive email newsletters and marketing campaigns to your target market.

Email marketing is the single most effective way of promoting your products and services to new and existing clients.


Mail features the following:

 • Create unlimited 'groups' for your contacts
 • Add, edit and remove contacts in one or multiple groups
 • Store notes, phone numbers, addresses, etc. for contacts
 • Create, edit and send email campaigns to one or multiple groups
 • Build and save email templates to be used at a later date
 • Send pre-built web pages as actual email campaigns
 • Access comprehensive statistics on email campaigns
 • Fully integrated with your website contacts database
 • And much more!

Twitter და Facebook ინტეგრაცია

Twitter and Facebook are used by a large percentage of online users for keeping up to date with products, services, news and events. By using Facebook and/or Twitter in your business, you can greatly increase your exposure and market direct to your target market. Twitter and Facebook also help with 'viral marketing' which increases your exposure by friends of your fans/followers finding out what you offer automatically.

If you use Facebook and/or Twitter then we will place 'find us on Facebook' and 'follow us on Twitter' badges on your website so visitors can easily find and connect with you.

Even if you don't use Facebook or Twitter, our Facebook 'like' buttons allow Facebook users to 'like' your products and news items. When they do this, it will automatically post this and a link to your site in their Facebook account and become visible to all of their friends.

ბმულები და ხშირად დასმული შეკითხვები (FAQ's)

A frequently asked questions page can help customers by answering the most common questions about your products or services. This area can be updated with new questions and answers at any time via the content manager. Having a frequently asked questions page helps sell your products and services 24 hours a day, 7 days a week by providing extra information about your products instantly.

A links page enables you to easily add links to other websites that may be of interest to your customers.

შეფუთვის იარლიყები და ინვოისები

You can easily generate batches of packing slips / invoices via the CMS. This is ideal for high volume sales making it easy to pick, pack and process multiple orders in one go rather than flicking between multiple screens for each order.

Packing slips can be custom designed to look exactly the way you want with your branding and any other information you want.

საიტის რუქა

Site maps are an excellent way for impatient people to find what they are looking for. The site map is a page that shows all of the sections of the website in a ‘tree’ format, allowing the visitor to quickly find and go to the page they are looking for.

The website also includes an automatically generated XML site map which is used by search engines such as Google to find all the content on your website easily.

და მრავალი სხვა...

There are simply too many features to list here. For the full list of features , please click on 'Request a quote'  to receive a free proposal.

end

გარდა ამისა:

საძიებო სისტემებში ოპტიმიზაციისათვის

 • ავტომატური SEO ოპტიმიზაციის სისტემა
 • URL შეცვლა/გადაწერა საძიებო სისტემებისთვის მოხერხებული ფორმის მისაცემად
 • Google, Yahoo and MSN საიტის რუკების ავტომატური გენერატორი
 • ვებსაიტის ყველა გვერდისათვის სათაურისა და მეტა ტეგების გაწყობის (customise) ინდივიდუალური (ხელით) ან ავტომატიზირებული სისტემა

უსაფრთხო და საიმედო ჰოსტინგი

 • მაღალეფექტური LINUX ჰოსტინგი
 • საიტის და მონაცემთა ბაზების ყოველდღიური ასლები (backups)
 • ელ. ფოსტის განუსაზღვრელი რაოდენობის ანგარიშები, ავტო მოპასუხეები და გადამმისამართებლები
 • 24/7 მონიტორინგი
 • ვებსტატისტიკა და ანგარიშები
 • საკონტროლო პანელი ელ.ფოსტის ანგარიშებისა და ჰოსტინგის სხვა ფუნქციების სამართავად
 • ელ.ფოსტის დისტანციური წვდომა

შეთავაზებები:

საიტის სტრუქტურები

ონლაინ მაღაზია 1800 ლარიდან
პროდუქციის კატალოგი 1100 ლარიდან
სიახლეების პორტალი 1300 ლარიდან
პერსონალური ვებ-გვერდი 400 ლარიდან
SEO (საძიებო ოპტიმიზაცია) 120 ლარიდან
საიტის ადმინისტრირება თვეში 40 ლარიდან


გრაფიკული მომსახურება

ლოგოები 80 ლარიდან
კორპორაციული სტილი 400 ლარიდან
ბანერები 60 ლარიდან

blue-guaranteeვებ-დიზაინ სტუდია "GT Studio" გთავაზობთ თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის წარმატებულად მართვა პოპულარიზაციისათვის ინტერნეტთან დაკავშირებული საქმიანობის სრულ სპექტრს. პროფესიონალური კონსულტაციები, საიტის შექმნა, საიტების აუდიტი, და მზა საიტებისა და სარეკლამო მასალების დახვეწა, საიტების ოპტიმიზაციის სერვისი, საიტების პოპულარიზაცია, რეკლამირება და საძიებო სისტემებში წამოწევა, საიტების პოპულარიზაციის მონიტორინგი, საბანერო რეკლამა, ინტერნეტ რეკლამა - ესაა მოკლე ნუსხა იმ მომსახურებისა, რასაც გთავაზობთ ვებ დეველოპერული სტუდია "GT Studio" .

ავტორიზაცია

უკუკავშირი

დაინტერესდით?

დაგვირეკეთ                   მოგვწერეთ

+995 32 205 20 16

ან შეავსეთ ქვემოთმოყვანილი ფორმა და ჩვენ დაგირეკავთ.